Psychologisch consulent voor kinderen en jongeren. 

Momenteel nemen wij geen nieuwe afspraken aan.  Om u aan te melden voor de wachtlijst mag u een mailtje sturen met alle gegevens naar info@kinekampenhout.be

Waarvoor kan u onder andere bij ons terecht?

 

Opvoedings- en gezinsondersteuning

Opvoedings- en gezinsondersteuning betekent dat er informatie of voorlichting gegeven wordt rond de kind ontwikkeling, de leefwereld van jouw kind, zijn/haar opvoedingsgedrag, de opvoedingscontext enzovoort.

Ook bied ik aan de hand van een actieve luisterhouding emotionele ondersteuning aan ouders en opvoeders. Vervolgens verleen ik advies en train ik ook jouw opvoedingsvaardigheden.

Er wordt hierbij steeds rekening gehouden met de context van het gezin. 

Psychodiagnosticus

Als psychodiagnosticus doorloop ik het volledig psychodiagnostisch procesmodel bij kinderen en jongeren (van intake tot advies). Dit gaat over integratie van anamnesegegevens, testmateriaal en observatiegegevens. Vervolgens kan een behandeling opgestart worden of kan uw kind worden doorverwezen naar de juiste hulpverleners.

 

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding gaat over huiswerkbegeleiding. Ik help hierbij met het vinden van een goede studiemethode zoals ‘het leren-leren’, alsook wil ik je graag coachen tot een gerichte aanpak om moeilijke vakken onder de knie te krijgen. Daarnaast kan ik je ondersteunen bij psychosociale problemen. 

 

Coaching / counseling / training

Als coacher, counselor of trainer kan ik je begeleiden in allerhande problematieken. Dit kan gaan over gedrag en emotie (zoals: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), autismespectrumstoornis (ASS, angst, gedragsproblemen,…)). Maar ook kan ik helpen bij  een scheiding, pesten, hechtingsstoornissen, problemen waar je dagelijks moeilijkheden mee ervaart. 

.


 

Kiné Kampenhout-Berg | Bergstraat 62 1910 Berg

016 65 62 40 | info@kinekampenhout.be